Phát triển OCOP từ sản phẩm thế mạnh

Những năm qua, các đơn vị liên quan của Quế Sơn tích cực hỗ trợ các chủ thể quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP. Ảnh: T.P

Huyện Quế Sơn hiện có 8 sản phẩm đạt chuẩn chương trình Mỗi xã một sản phẩm – OCOP 3 sao cấp tỉnh và đang tiếp tục đưa những sản phẩm thế mạnh của địa phương đến với chương trình này nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế. Những năm

Những năm qua, các đơn vị liên quan của Quế Sơn tích cực hỗ trợ các chủ thể quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP. Ảnh: T.P

Bánh dừa nướng Quý Thu

Bánh dừa nướng Quý Thu là một trong những sản phẩm nổi tiếng của vùng đất Quảng Nam. Sản phẩm này vừa được công nhận sản phẩm đạt 3 sao OCOP thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.